Formandens beretning – generalforsamling 2018

Indledning
Sæson 2017-18 går på hæld. Endnu en sæson med turbo på mht. nye tiltag og voksende medlemstal.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 3 møder og et par kaffemøder pga. de nye tiltag med registreringssystemet Klubmodul.
 
Hjemmesiden
Foreningen fik udbygget hjemmesiden med Klubmodul, hvor medlemmerne opretter deres profil og herefter kan tilmelde sig de ønskede hold. Det kræver, medlemmerne husker deres kodeord! Man betaler med sit dan/visakort for hvert hold, man tilmelder sig. Tilmelder man sig flere hold vil en rabat først blive fratrukket ved sidste betaling. Systemet tillader ikke betaling på én gang for flere holdtilmeldinger. Kontingentet for tilmeldinger i anden halvdel af sæsonen er halvt kontingent.
Lone Gotfredsen er den tekniske primus motor af siden.
 
Medlemstallet
Medlemstallet er på 184 aktive medlemmer, et plus på 2 medlemmer i forhold til sidste sæson. Foreningen har fået en del nye medlemmer og holder således status quo i forhold til frafald af medlemmer.
 
Gymnastik
I denne sæson har vi haft 38 tilmeldte på Mandag I og 20 tilmeldte på Mandag II. Pilates holdet har haft 25 tilmeldte. Max antal på motionsholdene er 40 tilmeldte pr. hold. 12 medlemmer har været tilmeldt mere end 3 hold og 45 medlemmer har været tilmeldt 2 hold. Kirsten Hornsyld fortsætter som instruktør for alle 3 hold i sæson 2018-19.
 
Zumba
På zumba holdene har hold 1 været det største hold, måske fordi danserne gerne har villet avancere efter at have været aktiv danser i nogle år på gold-holdet. Torsdag I har haft 37 tilmeldte og torsdag II 22 tilmeldte. Mette Skakon fortsætter som instruktør i sæson 2018-19.

Yoga
Interessen for yoga har igen været overstrømmende i denne sæson. Bestyrelsen besluttede at ændre torsdags yoga til onsdags yoga, dvs. der blev oprettet et nyt hold styrke/puls med Merete Hytting som instruktør. Meretes yogahold skulle ligge i forlængelse af styrke/puls holdet, da hun kommer lang vejs fra.
Annette Rønn Simonsens yogahold har 34 tilmeldte, Styrke/puls holdet 27 tilmeldte og yogaholdet med Merete Hytting 21 tilmeldte.
Lørdagsyoga med Annette Rønn Simonsen har 37 tilmeldte.
Desværre blev Merete Hytting syg inden sæsonstart pga. dårligt knæ som krævede operation. Annette Rønn Simonsen sprang til og har været instruktør for alle 3 hold om onsdagen.
Annette Rønn Simonsen fortsætter som instruktør i sæson 2018-19.
 
Kurser til instruktørerne.
Mette Skakon har modtager tilskud til koreografi og musik. Efter ansøgning giver Foreningen instruktørerne et årligt tilskud på 800 kr.
 
Gymnastiksalen på Bagsværd Skole
Det er vores femte sæson på den nye skole og i en ny og skøn sal, som vi ganske gratis får stillet til rådighed via Kommunens bookingportal. Vi kan dog ikke benytte skolens lokaler før kl. 17.00 da skolen selv bruger salen frem til kl. 17.00. De tre skabe vi råder over til redskaber er aflåste og bestyrelsesmedlemmerne og instruktører har nøgle til skabene.
Der har været mange problemer med musikanlægget, hvorfor bestyrelsen besluttede at overtage et lånt anlæg som nødanlæg indtil skolen får styr på musikanlægget.
 
Maj måned – prøvetime på alle hold
Bestyrelsen har besluttet, at alle igen i år er velkomne til at prøve de forskellige hold i maj måned som en slags prøvetime for derved at finde ud af, hvilken motion, dans, pilates eller yoga der kunne være af interesse i den kommende nye sæson. Medlemmerne er også velkomne til at medtage en veninde til en prøvetime.
 
Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen blev afholdt i skolens Forsamlingssal. 34 medlemmer var tilmeldt og foreningen bød på smørrebrød og drikkevarer efter generalforsamlingen.

Juleafslutning
67 medlemmer havde skrevet sig på tilmeldingslisten. Værløse slagteren leverede i år pølsebord til buffeten. Til den søde tand og den medbragte kaffe var der chokolade. Pakkespillet var til stor moro for alle, en klar vinder som god underholdning. En juleafslutning med rigtig god julehygge og stemning. Tak til alle jer, som hjalp til med at rydde lokalet for borde og stole.
 
Aktiviteter i foreningen
I juni/juli 2017 var medlemmerne blevet opfordret til at deltage aktivt i Landsstævnet 2017 i Aalborg. Desværre blev vi kun 3 medlemmer der deltog aktivt i træningen på det store fælleshold KBH. Til gengæld fik vi en fantastisk oplevelse, uanset det startede i regnvejr. Aalborg havde sat alle sejl til for at Limfjordsbyen kunne udnytte de faciliteter de har, vand, lys og store skønne pladser i centrum af byen. En oplevelse alle burde prøve.

Foreningen modtog en invitation fra MF Mads Fuglede (V) til en omvisning i Folketinget. 21 tilmeldte, ikke det store antal, hvorfor de tilmeldte blev opfordret til at tage deres mand eller en god bekendt med. Arrangementet, var gratis og varede næsten to timer, hvor Mads Fuglede gennemgik historien omkring bygningen Christiansborg, fortalte sjove interne politikerhistorier og hvad det indebærer af arbejde at være folketingspolitiker, et arrangement der fint kan gentages.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med ideer til et arrangement af social karakter, hvor bestyrelsen altid vil være behjælpelig med formidling af et arrangement. Her vil hjemmesiden og klubmodul også kunne anvendes. Et økonomisk bidrag kan også være en mulighed.
 
Tilskud til Gymnastikforeningen
Som tidligere år har vi modtaget et beløb fra Gladsaxe Kommune til at styrke ”aktiviteter for ældre”, dvs. man tæller hvor mange af foreningens medlemmer der er over pensionsalderen (65 år) og hvor mange af disse, der er bosiddende i Gladsaxe Kommune. Vi modtager et beløb pr. deltager over 65 år. Minimumstaksten er 3.140 kr. Betingelsen er, at beløbet bruges til noget socialt for medlemmerne. Bestyrelsen bruger derfor beløbet til socialt samvær ved juleafslutningsarrangementet (nedsat pris) og til generalforsamlingen, hvor der efter selve generalforsamlingen hygges over lidt mad og drikke som er gratis.
Vi har vundet 50 kr. i Landbrugslotteriet. Grunden til, at vi støtter Landbrugslotteriet er, at de penge der kommer ind, er FIG’s økonomiske grundlag for at kunne uddele legater.
 
Lederakademi
I år har der ikke været arrangeret lederakademi af Gladsaxe Kommune. Foreningen har mulighed for at sende 1-2 personer til at uddanne sig som foreningsledere, for at stå bedre rustet til det frivillige arbejde i klubber og foreninger. Udgiften for foreningen er kun 1.000 kr. pr. person. Hvis der blandt medlemmerne er et ønske om at deltage i et sådant kursus, da sig til.
 
Redskaber
Der er ikke indkøbt nye redskaber bortset fra opjusteringer/fornyelse af redskaberne.
 
Den kommende sæson i Bagsværd Gymnastikforening
Merete Hytting, instruktør i yoga, har meddelt, at hendes opererede knæ kræver en længere periode uden yoga m.v., hvorfor Annette Rønn Simonsen har givet tilsagn om at fortsætte som instruktør på onsdagsholdene.
Den nye sæson starter i uge 34.

Synliggørelse af Bagsværd Gymnastikforening
I bestyrelsen deltager vi i det omfang det er relevant og har mulighed for det i forskellige møder der afholdes i Kommunen. Gladsaxe Kommune er meget aktiv og interesseret i godt samarbejde med foreningslivet og inddrager meget gerne frivillige i diverse aktiviteter. Bestyrelsen finder det meget vigtigt, at foreningen er synlig i Kommunen og i lokalområdet.
 
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, instruktører og afløsere for et godt samarbejde i året der gik. Bestyrelsen glæder sig over de mange medlemmer, vi er i foreningen og håber rigtig meget at se jer igen i den nye sæson 2018-19.

Else Risum, formand, Bagsværd Gymnastikforening, 23. april 2018

 

  Bagsværd Gymnastikforening - Hakonsvej 47 - 2880 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul