Formandens beretning – generalforsamling 2019

Indledning
Sæson 2018-19 går på hæld. En sæson med voksende medlemstal.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 3 møder og et par kaffemøder, men meget foreningsarbejde klares via nettet.

 
Hjemmesiden
Lone Gotfredsen er bestyrelsens webmaster og klarer de spørgsmål og problemer, der kommer fra medlemmerne specielt mht. glemt kodeord. Det er en god ide ved oprettelse af sin profil altid at skrive sit brugernavn og adgangskode ned, da dette altid skal bruges ved tilmelding til arrangementer i foreningsregi. For at tilmelde sig et arrangement skal man gå ind på sin profil og herfra tilmelde sig arrangementet.

 

Medlemstallet
Medlemstallet er på 203 aktive medlemmer, et plus på 20 medlemmer i forhold til sidste sæson. Foreningen har fået en del nye medlemmer og holder således status quo og mere til i forhold til frafald af medlemmer.

50 medlemmer har været tilmeldt 2 hold og 11 medlemmer har været tilmeldt mere end 2 hold

 
Gymnastik
I denne sæson har vi haft 45 tilmeldte på Mandag I og 22 tilmeldte på Mandag II. Pilates holdet har haft 31 tilmeldte. Max antal på motionsholdene er 40 tilmeldte pr. hold.

Styrke/puls holdet onsdage har 37 tilmeldte.

 
Zumba
På zumba holdene har zumba gold været det største hold modsat sidste år med 26 dansere og torsdag 1 har haft 22 tilmeldte.

 
Yoga

Interessen for yoga har igen været overstrømmende i denne sæson. Annette Rønn Simonsens 3 yogahold hhv. onsdag kl. 17.15 med 36 tilmeldte, det sene yogahold med 21 tilmeldte, lørdagsyoga med 34 tilmeldte.

 

Kurser til instruktørerne.

Mette Skakon har modtaget tilskud til koreografi og musik. Efter ansøgning giver Foreningen instruktørerne et årligt tilskud på 800 kr. I alt er der i denne sæson givet tilskud på 1.800 kr. til kurser i yoga og alm. Gymnastik.

 
Gymnastiksalen på Bagsværd Skole
Det er vores sjette sæson på den nye Bagsværd skole stillet gratis til foreningens disposition gennem Kommunens bookingportal. Vi kan dog ikke benytte skolens lokaler før kl. 17.00. Bestyrelsen har altid haft et godt samarbejde med skolens pedeller. Derfor var glæden stor, da to nye højtalere havde fundet plads højt oppe og et nyetableret musikanlæg var sat op som kun kræver en iPod, iPad eller mobiltlf. til at få musikken ud i salen.

 

Maj måned – prøvetime på alle hold
Bestyrelsen har besluttet, at alle igen i år er velkomne til at prøve de forskellige hold i maj måned som en slags prøvetime for derved at finde ud af, hvilken motion, dans, pilates eller yoga der kunne være af interesse i den kommende sæson. Medlemmerne er også velkomne til at medtage en veninde til en prøvetime.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blev afholdt i skolens Forsamlingssal. 35 medlemmer var tilmeldt og foreningen bød på smørrebrød og drikkevarer efter generalforsamlingen. Traktementet var gratis.

Juleafslutning
55 medlemmer havde tilmeldt sig. Værløse slagteren leverede igen i år pølsebord til buffeten. Til den søde tand og den medbragte kaffe var der chokolade. Pakkespillet var til stor moro for alle, en klar vinder som god underholdning. En juleafslutning med rigtig god julehygge og stemning. Tak til alle jer, som hjalp til med at rydde lokalet for borde og stole.
 
Aktiviteter i foreningen

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med ideer til et arrangement af social karakter. Bestyrelsen vil altid være behjælpelig med formidling af et arrangement. Her vil hjemmesiden og klubmodul også kunne anvendes. Et økonomisk bidrag kan også være en mulighed.
 

Tilskud til Gymnastikforeningen
Som tidligere år har vi modtaget et beløb fra Gladsaxe Kommune til at styrke ”aktiviteter for ældre”, dvs. man tæller hvor mange af foreningens medlemmer der er over pensionsalderen (65 år) og hvor mange af disse, der er bosiddende i Gladsaxe Kommune. Vi modtager et beløb pr. deltager over 65 år. Minimumstaksten er 3.140 kr. Betingelsen er, at beløbet bruges til noget socialt for medlemmerne. Bestyrelsen bruger derfor beløbet til socialt samvær ved juleafslutningsarrangementet (nedsat pris) og til generalforsamlingen, hvor der efter selve generalforsamlingen hygges over lidt gratis mad og drikke.
Vi har vundet 400 kr. i Landbrugslotteriet. Grunden til, at vi støtter Landbrugslotteriet er, at de penge der kommer ind, er FIG’s økonomiske grundlag for at kunne uddele legater.

 
Lederakademi
Foreningen har mulighed for at sende 1-2 personer til at uddanne sig som foreningsledere, for at stå bedre rustet til det frivillige arbejde i klubber og foreninger. Udgiften for foreningen er kun 1.000 kr. pr. person. Lederakademi henvender sig primært til instruktører og bestyrelses- medlemmer.
 
Redskaber

Der er ikke indkøbt nye redskaber bortset fra opjusteringer/fornyelse af redskaberne. Man har dog investeret i et bur til bolde som er placeret i et tilstødende lagerrum til Salen.
 
Den kommende sæson i Bagsværd Gymnastikforening
Den nye sæson starter i uge 34. Program og meddelelse om tilmelding vil blive meddelt via klubmodul ultimo juni måned.


Synliggørelse af Bagsværd Gymnastikforening
I bestyrelsen deltager vi i det omfang det er relevant og har mulighed for det i forskellige møder der afholdes i Kommunen. Gladsaxe Kommune er meget aktiv og interesseret i godt samarbejde med foreningslivet og inddrager meget gerne frivillige i diverse aktiviteter. Bestyrelsen finder det meget vigtigt, at foreningen er synlig i Kommunen og i lokalområdet. Vores ældste medlem Helga Grønbæk blev hædret ved at komme på forsiden af Gladsaxe Bladet, da hun fyldte 90 år. Denne hæder og omtalen af vores forening var nok den bedste reklame vi kunne få og tilmed helt gratis.

 

 Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, instruktører og afløsere for et godt samarbejde i året der gik. Bestyrelsen glæder sig over de mange medlemmer, vi er i foreningen og håber rigtig meget at se jer igen i den nye sæson 2019-20. 

Else Risum, formand, Bagsværd Gymnastikforening, 29. april 2019

 
 

  Bagsværd Gymnastikforening - Bagsværd Hovedgade 62 - 2800 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul