Formandens beretning – generalforsamling 2021

Indledning
Sæson 20/21 kan vi næsten kalde sæsonen der blev væk.

Vi har ligesom alt andet i samfundet været lukket ned siden jul og har kun undervist online og udendørs.

Som situationen er nu, ser det ikke ud til, at vi kan komme indendørs igen før tidligst en gang i maj og så er sæsonen slut for i år.

Vi startede godt op i september og troede, at nu kørte det bare og alt var næsten normalt, men vi fik en brat opvågning i oktober og siden har det været on/off eller lidt midt i mellem.

Bestyrelsen
Der er blevet afholdt ekstraordinært mange bestyrelsesmøder via Teams i løbet af sæsonen, da der var en del at se til i efteråret pga begrænsninger og nedlukninger.

Bestyrelsen havde travlt i november og december, hvor vi kun måtte være 10 i salen. Der blev arbejdet på højtryk for at få fordelt alle dem, som gerne ville træne. Desværre blev træningstiden skåret ned, men det var for at give plads til alle og flere hold blev oprettet.

Tak til instruktørerne, som var villig til at give det ekstra.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bliver opdateret løbende med relevante informationer, så I kan holde jer opdateret her. Hvis siden ikke kan svare på spørgsmålet, sender I en mail til foreningens mail addresse som står nederst på hjemmesiden.

Medlemstal
Medlemstallet har i denne sæson været  på 189 medlemmer, et fald på 36 medlemmer i forhold til sidste sæson.

Flere af medlemmerne er tilmeldt mere end et hold og vi har medlemmer fra 19 til 92 år. Så vi kan sige, vi spænder vidt.

Hold
Vi har haft 10 hold denne sæson.  Som noget nyt har vi prøvet funktionel træning og yin- yoga

Funktionel træning er udendørs træning i skolegården. Det var lidt sløv med tilmelding i starten, men holdet er endte med 20 medlemmer, hvilket er flot for et nyt hold. 

Det sene onsdags yoga hold har i år været yin-yoga, en mere stille yoga,med lange dybe stræk. Holdet har 17 deltagere.

Instruktør
Vi har i år haft 3 nye instruktører. Det har ikke været en let start for dem, men de har gjort det fantastisk og bragt god energi i foreningen.

Vi forsøgte at arrangere et kaffemøde med alle instruktører, men det måtte desværre aflyses flere gange, grundet corona.

Redskaber
Der er ikke indkøbt nye redskaber bortset fra sprit/klude til at tørre af med.

Den kommende sæson i Bagsværd Gymnastikforening
Den nye sæson starter i uge 34. Program og meddelelse om tilmelding vil blive meddelt via hjemmesiden (klubmodul) så snart det nye program er klar.

 Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, instruktører for et godt samarbejde i året der gik. Bestyrelsen glæder sig over de mange medlemmer, vi har i foreningen og håber rigtig meget at se jer igen i den nye sæson 2021-22. hvor alt er tilbage til ”ny normal”.


Nina Bak, formand, Bagsværd Gymnastikforening,  april 2021

 

 

  Bagsværd Gymnastikforening - Bagsværd Hovedgade 62 - 2800 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul