Formandens beretning – generalforsamling 2023
 
Indledning

Kort og godt. Det går fantastisk.

Det var ikke let at skrive denne beretning, da der ikke er så meget at skrive om. Det hele kører bare. Holdene er fyldt op, næsten, instruktørerne klør bare på og der er næsten ingen aflysninger eller vikarer nødvendigt. Hurra for det.

På bestyrelsen vegne kan jeg kun sige, godt gået.


 

Bestyrelsen

Arbejdsopgaverne er fordelt godt og alle bidrager til arbejdet. Der har været afholdt 3 møder i løbet af året.

Juni 22 afholdt vi en teambuilding for bestyrelse, suppleanter og instruktører på Søgård.

Dette er en investering i godt samarbejde, så alle ved hvem hinanden er og det kan vi mærke i dagligdagen, da instruktørerne tager kontakt til hinanden, hvis de selv er forhindret.

 

Medlemstal
 Medlemstallet denne sæson er endt på 227 medlemmer, en stigning på 22 medlemmer i forhold til sidste sæson, det er en meget flot tilgang og vi slår rekorden fra 19/20. (224)

Det er fantastisk at se at så mange vælger vores forening til. Det tyder på, at foreningen tilbyder noget som er efterspurgt (måske spiller prisen også ind).

 

Så lidt statistik fra Klubmodul

Aldersmæssig spænder vi fra 31 til 94 år. 

Gennemsnitsalderen lå på 59,3 år sidste sæson og i år er den på 58,9, så lidt flere yngre har meldt sig ind. 52 medlemmer er under 50 år, så foreningen er ikke ved at uddø.

På næste graf, kan vi se hvilken aldersgruppe der er flest af. Det er top 8.

 

Chart, pie chart, sunburst chartDescription automatically generated

 

 

I år er der flere medlemmer fra andre kommuner. Sidste år udgjorde Gladsaxe 86,8% og i år 82,3%. Har dog ikke analyseret om det er medlemmer der flytter eller om det er nye som tilmelder sig.

 

 

Chart, pie chartDescription automatically generated

 

 

 

Hold

Vi har igen i år haft 10 hold.  Der er en stor tilslutning til de fleste hold. Dog slider Zumba Gold lidt med at få flere danseglade damer på holdet. Der er få pladser tilbage på Zumba og Gym 2 holdet, alle andre hold har været fyldt op og der har været venteliste.

Gym 2 havde en sløv start med tilmeldinger, men endte med at have 25 tilmeldte. Det er vist første gang, der har været så mange på det hold.

På mange hold har der været venteliste og midt på sæsonen lukkede vi op for flere tilmeldte, da vi kunne se, at fremmødet ikke var så stort, så vi kunne tillade nogle flere på holdene. Vi vil jo gerne give alle lov til at træne som vil træne, men vi må samtidig tage hensyn til dem, som er på holdene og til instruktørerne. Vi spurgte instruktørerne før vi lukkede op for ventelisten og desværre kunne vi ikke få plads til alle.


Generalforsamlingen 2022

Sidste års generalforsamling blev afholdt i AB’s cafe lokaler. Der mødte 24 medlemmer op foruden bestyrelsen. Mødet blev afholdt i god ro og orden. Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød og kaffe.

 

Juleafslutningen 2022

Juleafslutningen blev afholdt i AB’s cafe. Der kom 39 medlemmer og vi havde en hyggelig aften. Der var pyntet flot op og der var lagt op til hyggeligt samvær. Der blev snakket og grinet og sunget. Så var der en lille sang quiz og den klassiske pakkeleg. Vild jagt i gang efter den bedste pakke. 

 

 

Instruktører

Vi har i år haft de samme 6 instruktører som sidste sæson. Det er dejligt, at de alle har lyst til at undervise i foreningen og de har sagt ja til endnu en sæson. Vi sætter meget stor pris på det job de udfører og de gør det godt, det kan vi se, på den store tilmelding vi har haft i år og der møder mange op til timerne.

 

Den kommende sæson i Bagsværd Gymnastikforening
Den nye sæson starter i uge 34. Program og meddelelse om tilmelding vil blive meddelt via hjemmesiden (Klubmodul) så snart det nye program er klar.

 

 

Afslutning
Som det hører sig til, som amen i kirken vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, instruktører for et godt samarbejde i året der gik. Bestyrelsen glæder sig over de mange medlemmer vi har i foreningen og håber rigtig meget at se jer igen i den nye sæson 2023-24.


 
Nina Bak, formand, Bagsværd Gymnastikforening, april 2023
 

 

  Bagsværd Gymnastikforening - Bagsværd Hovedgade 62 - 2800 Bagsværd - post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk: en løsning fra Klubmodul